13 ian. 2009

WINDIR

Sóknardalr Sognariket Sine Krigarar Her inne mødlo Fimraite å aorøya e framtii sine krigara, uredde å stålte e rai klar ti å drepa, fø gudadn dai alt vi gjera. Laia ao krigaren so atte ha vakna, laia ao han so alder kan daua, laia ao han so ska herska, han so ha våre i aitt me mørke. Drepa ska rai gjera, hødla ska rai verta, ti gudadn ska rai ofra slik at udødelege verte mi. Svikaradn so teke vaor era ska krigaradn drepa gjera, svikaradn so spåtta vaor gud ska krigaradn ofra itte tur. Fø krigaradn vi alder gløyma da dai kristne ha prøft å gjåyma, da mektigaste rike nåkensinne, so no ska råysast me ra sterkaste hate i gudadn sitt minne. Dai neste tusen aori e vaor, fø svikaradn ska rai vera følde me krig, hat å taore. Krig... Hat... Taore... __________ Det Som Var Haukareid Håyrde nåke so i skogen va, ondra meg pao kå ditta va, I skjine ao maon va ra nåke eg saog, nåke so leea seg i skogen vaor. Traska ondrande opp fø å sjao ken da va. Da vakkje nåken, men nåke ra va. Eg kjende ri va rar, men utn å kjenna. Eg håyrde ri va rar, men utn å håyra. Eg saog ri sto rar, men utn å sjao. Eg følde instinkte å innøve eg for. Ke konne ra vera, Haukarei va vaor? Kår ai gran va so sjeli ti førfedredn (mi føle kårt ait skritt du teke) Kårt ait kratt va so ai prøva (tanke å sinn e dá ain ao vinne) Kårt ait glimt ao maon va so nye visdåm (visdåm e makt) Kårt ait bøks va so å utvia herredøme å maira ska ru fao). Itte ai stond eg stågga fø å sjao, her va alt eg konde dråyma om å fao. Ditta vakkje Haukarei eg va vande me å sjao, men ait rike eg no skolde fao. __________ Mørket Sin Fyrste Vis ikkje nåde o'store herre, slik vait ikkje bedre, anger å graot, onde e an gudadn si makt. Me sverd me øks å hammarslag ska rai alder mair sjao ljøse ao ain dag, gjønoppstao ska vaort mektiga rike å ra ska'kkje spåttast ao rai so ha svike. Ain haim å ait fålk, ait rike å ain herskar. Treffe mi pao ain kristen fant mao han ofrast me ain gaong. Fø her ekkje ra plass ti svikara, dåmmedag mi venta pao, krigara Dåmmedag __________ Sognariket Si Herskarinne Saognarike si herskarinne e krigarn å herskarn si kvinna. Svikara vi ho ikkje ha i si ver, daira liv ska enda me øks å sverd. Håyr pao hinna vise ord, krigarn e nåk stålte ao ho. dai kristne svikaradn kan'kkje skaonast før rai stålte krigaradn mao ain evig kamp førast. Gudadn staor i ain mørke skogge, ain skogge so store å vie. Herskarinnao mao allti sine vise ord gji fø svikaradn vi allti prøva å øydlaiggja. helvetes sjøga, fy faen fø ei stramme fittegjais da e ao deg! Ska pula deg i brunauga so røvaskomme spruta... sjøga! Men ain mao allti hoksa pao at kvinnfålki pao ai an sia staor å ran stålte krigarn si råyst mao å ska allti stao høkst. __________ I Ei Krystallnatt Ai jenta gjikk i krystallnatti, hinna skjede so raine å uåpna. Hinna haor blafra i ran kalde vindn I maonaskjine saog ho ljøse ao vegen. Vegen ti han ho fann. Ain stålte å staute strismann. Daira liv skolde no førainast i ai flåtte krystallnatt. Snyen laog so kvite å fine Gudadn viste seg i maonaskjine. Gudadn teke seg ao rai baiggje å om strismann' skolde faidla. Unga ska no veksa opp i ait rike so staut å stålt __________ Røvhaugane I mødlo fjedl å fjora. staor krigaradn, mi ekkje tjora, Røvhaugadn. Mi staor pao vaor åfferplass, komma ska rai gudadn her oppao Røvhaugadn. Lyden ao klinkande sverd gjere oss ti menn, skjyedn bryte, onde makte skjyte mot Røvhaugadn. Mi ska ta neste horisont, blo ska fødrivast me blo Røvhaugadn. __________ Likbør Bondn før oppstaobeel aolaina han for, ottamaole ra va å aovabøre sto. utn styvingen fø i huga han va, sjao jite budkapen pao Flo. Fram om Flatadn han komen va, ai bøsele folkafer han skimta. Ittekårt dao han skjøna ke so va pao fere, hildt han seg fø bringao å ba ti vaor Herre. Ai likbør va pao veg. Bondn ondrast ken følgje fø va, dao børi kom nerare fekk han svar. Oppi kjistao laog grandn sin far, likblainke, velstelde, daue han va. Bondn taig om dinna hiska hendingi, skolde verkle dauen ta grandn sin far? To nete gjikk å bondn fekk svar, fø ve kvelda feetabeel henta dauen grandn sin far. Likbøri stemde. Faren va daue Arntor Arntor, Ein Windir Da va i Kaupanger syslemennedn hildt ti, han Ivar Dape å ain svikar ti. Han Sverre Sigurdssån dai sverga ti, henta inn skatte, aojifte å maira ti. Støao ti Saongdøledn va'kkje hjao svikaren Kong Sverre, men han Magnus Erlingssån berre. Han Kong Sverre va redde fø å møssa Sågn, ti Magnus dan ekta kongssån. Like før Jol i edlevaaottitri, kravde syslepakke ekstra yting, ti jolavaisla fø seg sjøl å nåken i. Blobade skolde trast skji. Arntor frao Kvaole i spissen, me Isak Torjilssån, sønedn has Arnjeir prest, Gaute å Karlsshåve. Dissa staute karadn, Saogndøle, Aisbyggje å Kaupaongsmenn, gjikk mot syslepakke kvitmessedag. Arge å fodle ao hat. Eplekjekke Ivar Dape ba om grid, Arntor å karadn lyste ut krig. Itte at øks om håve has svinga, va'kkje da mykje grid atte i bringao. Aover midnatt va mannadrape, pao tjuvpakk å kjeltringa, svaiti å han Ivar Dape aover. Å Jol da vart i Saogndal __________ Kong Hydnes Haug Yst i ran mektige Norafjorn, frao gudn Nor si ti. Yst i Lomeldi, heimsta Slind vart 'a pao Hydneshaugen i ran sista helfti ao ra fjera aorhondra lakt ain haug før ain windir. Ai mannalaonge kjista ao stain so alder breste. I kjistao ve hass høgre sia ait laongsverd laog, ai spenna ao bråns kappao hass hildt, Ve fotendn to lairka me bisk. Utafø kjistao ve venstre gavlvaiggj, to spjut laog klar, håve vendt mot vest. Alt ti feri... Men i førra aorhondra ottao børja, uvitande menn me hoga fø jor, rødde vekk fjortan aorhondra sjilefri i trihondra børe me stain. Uvitande dai va om ottao, gudadn sitt raseri skapte. Dan ivigvarande ottao so framleis herska haimst i Slind dan dag i dag. Dar e ai bysle stemning, ait mørke follt ao kjainsle, guda so kan ta frao reg da ain traingje meste, ait sinnelag. Framleis ha maonge otta før å ferdast mødlo Saoknardalr å Laikvangir itte kvelda fitabil. Kong Hydnes haug... __________ Svartesmeden Og Lundamyrstrollet Svartesmien budde pao Bjeddla i Saogndal. Da va dai daga dao ra draiv trådl i adle grende, or haug å hamra, adle staa i frao, å gjore jabnast ubya. Some hadde tihelde aolmannavegen å skremde live ao farande fålk itte aodaga; da felaste ao dissa va Lundemyrstrodle so hildt seg pao Londamyri midt i tjokkaste bøgdi. Svartesmien aotte ait trållsverd, Flusi nabne va. So hende da ain laurdagskveld at han etla seg pao utfer. Han stelde seg, stakk Flusi i slirao, tok ni bakkadn å følde vegen haim onde londadn dar han hadde myri framføre seg. Ho skjain å blainkte i maonaskjine. Å no saog han Londamyrstrådle so laog å sov, styggjele stort å hadde braitt seg midt ut yve myri. Men dao rann sinne i svartesmien, aotte han makt å sverd, so fekk han no råyna daim bi gjera ende pao uvite. Darme raiv han Flusi å rik staole rett i bringao pao ra. Dao vakna fodla trådle å skvatt opp, da vrai seg onde styngjen å fraista kvitta seg me sverdet. "Stikk å drag" skraik trådle å tainkte å fao Svartesmien ti å dra sverde aott seg atte. "Lat staonda so staind ti maondags" sa smien, å darme drog han vegen sin viare ti sjøs. No laut trådle ti. Dao Svartesmien for haimatte, va ra daudt, å so stakk han Flusi i slirao. Men dao åpna ra seg tri porta hiti Låftesnesfjedle, å utao dai urde å krauk ra trådl, smaoe å store. "No e bestn daue, no e bestn daue!" skraik rai. So kom dai å tok Londamyrstrådle mødlo seg å drog ra me aover fjorn å inn igjøno ran støste portn. Dar kvark trådlatye. Siao lit portadn seg atte, å fjedle gjåymde ra skremlige følgje i faonge sitt. I laonge tie ittepao ottast fålk å fara her, å helst om kveldadn. Da blainkte so onderle rao nire pao myri i maonaskjine. Skrymsledn råyvde seg, å ri tyktest håyra trådlaskrik gjøno daln. Kan henda trådli va attekåmne. __________ Kampen Føste gaongen di kom va ra med kvite krist å kråss, maonge ao åss nekta å ta imot dinna bysle krist, men nåken ao åss svikta. Jor å stidling i stan før haidn skjikk. No mao mi ao å lima, ain kamp mot kristne fanta. Torshammaren vart knuste, irstatta me ain kråss. Sjonging ao tona, irstatta me bysle or. Bloting føbåe, irstatta me gustineste. Håvi vart brende, irstatta me kjørkje. No mao mi ao å lima, ain kamp mot kristne fanta. Dan andre gaongen di kom va ra so bedrevitara me sokadla konnskap. Maonge ao åss nekta å verta so byfanta, nåken ao åss svikta. Status å innpass i stan før sont bondevit. No mao mi ao å lima, ain kamp mot byfanta. Hauga å vådla føsvinde, store bygj å bue. Spraoke vaort vert utvatna, ao ti å, i ti e. Bjor å laug, ti søte vin å rapavatn. Fjøsbrok å trisko, ti vie brøke å tåskne sko. No mao mi ao å lima, ain kamp mot byfanta. __________ Saknet Mørke spaigla mine kjainsle, men da e ait hål i spaiggedl. Ait hål so ikkje enda, akkorat so sakne i sjeli mi. Håle e so sakne i sjeli mi. Sakne e so håle, endelaust... Sakne itte nåke inårmt so eg hadde, da eg hadde va lika stort so sakne, inårmt... Eg lika smerte, men eg lika ra igentle ikkje... Eg skrike, men eg skrike igentle ikkje... Eg dåyr, men eg dåyr igentle ikkje... Eg sakna... Fø meg e mørke so dagen fø deg å ri andre. Fø meg e dagen so mørke fø deg å ri andre. Fø meg e skrike so lattern fø deg å ri andre. Fø meg e dauen so live fø deg å ri andre. Dystert da e, å tainkja slik, dystert da e, å vera slik, dystert da e, å liva slik, dystert da e, eg lika ra slik... Dystert e ra å dystert ska ra vera. Mørt e ra å mørt ska ra vera. Ont e ra å ont ska ra vera. Sakne e rar, men da ska rar ikkje vera... Da ain ikkje bør gjera e da eg sakna meste, da ain ikkje bør saia e da eg sakna meste, du skjønna kå eg maina, da e deg eg sakna adle meste... Da eg ha møst ha saora, da vi'kkje bedra seg me aori. Da ha berra våre ont, å sakna ha våre tongt. Smerte, no lika e'ra... Skrik, no skrike eg... Dau, no dåyr eg... Sakn, eg sakna reg... Eg dåyr fø'ra eg sakna... Å eg sakna itte dauen... 1184 Todeswalzer Dying with sorrow not in hand Welcoming my gods, an equal I am A travel awaits before me Encircled as a God, dead as a man, An era has now ended, but a new era will come While my destiny fulfits itself I glance at the world with wisdom from the end My efforts will now be rewarded as I enter Kingdom Come My hate will now get fatal for those that disapproved me once With my misanthropic these soon brought to life I'll see an definite end for week, feeble minds As I die I'll go further, further than any other man To obtain powers and wisdom as a God from the other end My death will be revenged with fury of the damned My eternal life will be praised by the gods at the end __________ 1184 Sumaren elleve hundre og åttifira gjekk kong Sverre til harde motåtgjerder Drapi på han Ivar Dape med prest og følgje fekk hate større Det største slaget i borgarkrigen skulle no trast finna stad Horder av menn i brynjer med sverd ville enda opp i mannadrap Ingen ante at bragdi hans Arntor kunne slike følgje få Ved Hagastrondi på Fimreite låg Sverre sin flåte på fjortan skip Med mål å ramma Sogndal bygd, kvar ein gard skulle brennast ned Krigaren Arntor gjekk viljugt i strid for å sikra hans ætt evig grid Gudane ved hans side og han Magnus med hær og skip Utan sidestykkje Eit voldsomt mannadrap Ein eim av daud, fjorden raud Svart, svart slag Blodhemn rådde millom Magnus og Kong Sverre Deira strid om Noreg si trone enda med Magnus sitt fall med tvo tusen mann Svikaren Sverre slost ikkje han So i tøs han iakttok slaget frå land Krigaren Arntor gjekk viljugt i strid kom alder Attende døydde for grid Dag lei mot kveld Ætti fekk vita Arntor såg gudane so ein ekta windir For å sikra hans ætt evig grid må krigaren gå viljugt i strid __________ Dance Of Mortal Lust Mistress of beauty come dance with Me Let your soul into my obscurity Walk with me through the fields of fire I will fulfit your utter desire Feel the passion, enjoy the thrill Release the fear, follow your will Come to me and confide your trust Join me in this dance of mortal lust A veil of darkness cloth the mountains The sun demises in red reflections I look at you with lustful intension As my heart pounds with beastly affections The chill of night don't make us cold We embrace each other so intense We walk through nocturnal landscape And inhale this diabolic ambience This world belongs to us This is our paradise This world belongs to us This is where weakness demise All the fantasies of my wicked mind All the secrets locked up inside Will find their way and bloom at night When you come with me to my forbidden site Come take my had and walk with me Let me show you our infinity Where lust burns and the beast awakes Let me guide you to my diabolical self This world belongs to us This lustful disguise This world belongs to us This is where evil arise How does it feel to lose control? How does it feel as I steel your soul? How does it feel as I make you undress? How does it feel as I ravage your flesh? An empty expression as your face turns blue Your beauty has paled now that I am through with you Your screams are silent, your prayers won't be heard The circle is complete as you become dirt. __________ The Spiritlord It is he who holds the power It is he who reflects the will It is he who reigns the masses It is he who urges to win It is he who lights the fire It is he who controls the flame It is he who breeds hatred It is he who withstands pain The endless gap between servant and lord will grow stronger within us all It is he who decides the course It is he who takes the step It is he who moves forward It is he who worship himself The endless gap between servant and lord will grow stronger within us all From order raises chaos In chaos there is progression In the ruins of man's ashes Sprouts the resurrection A dark narcissistic dimension A new world to come The end of civiliasation The arrival of the Spiritlord It is he who lights the fire It is he who controls the flame It is he who breeds hatred It is he who withstands pain Altered perception a moral decay A feast for the vultures circling over their prey No care for others an individual war Where you are enslaved or become the Spiritlord. __________ Heidra Ei likbør hadde han sett komma Sigande frå Trodladalen opp Lundamyri Audmjuk han i akttok synet Kven hadde dauden i teke Med otta han keik i kista Børi hadde med seg, Daud, velstelt Hvàllætti han var Etter dette han visste at Arntor aldri kom attende Ja, stolt han kunne møta dauden Gått viljugt i strid for å sikra ætti grid Gått mannadrap so ein krigar byrg Nekta trelldom, svik, ofra liv i grid Men so hemn for oppreisa og slag Ville svikarane setegarden ta Ein gard so store at den på ein dag ikkje kunne gå Tilmed heiden grunn garden er tufta på Ei nye ætt skulle setegarden rå Sette livet til for ætte og æra miste både setegarden og sæla Men då dauden var nær vart han heidra likferd Ein tragedie for ætlingane dette var Skulle dei verkeleg missa slik ein gard Vreida hans Sverre ville ingen ende ta __________ Destroy On the horizon I stand Watching the fallen men Victims of hatred, greed and desire In retrospect I feel no anger Only a urge for something higher So many have fallen due to my ambitions So many have fallen in the name of narcissism No men are free to disagree Without facing their mortality Destroy all dreams Illusions damned in fire A hellish need for power Is my dark desire Fresh blood streams from those who are dying I put an end to their misery Always chasing never creating It is in their nature to obey Molested bodies chopped by axes Drained corpses stripped of flesh Blood-coloured water swallowing men A sight of horror A monument of hell The women bury and mourn their men A state of sorrow a pain that will not mend I increase their sorrow as I rape their seed I put them to sleep if they disagree I burn and slay until you obey I rape and destroy your legacy On the horizon I stand Watching the fallen men Victims of hatred, greed and desire In retrospect I feel no anger Only a urge for something higher So many have fallen due to my ambitions So many have fallen in the name of narcissism No men are free to disagree Without facing their mortality Destroy all dreams Illusions damned in fire A hellish need for power Is my dark desire __________ Black New Age Dressed in black with a pale expression I attack the world with extreme satisfaction I am the master, never more to be enslaved Broken free from the chains that restrained my needs There is time, but no time to waste There are rules, but they seem to fade I am the master of my own salvation A black cloud of obscure creation This new foundation, a new generation Bottled up on misanthropic hate A revolution, a new constitution From real hatred, rather than blind fate This new foundation, a new generation Bottled up on misanthropic hate Rebels in the face of conformity Founders of the black new age This is my life This is your hell This is my exhibition And it makes me well What you can't stomach You no longer can stop You must eat your hatred Or choke it up All things must be broken down Burned to ashes, bombed to the ground A process of purification, where old mistakes are cremated No carrier of infection will survive No corrupted thoughts shall sound The new empire has found its ground. __________ Journey To The End A vague shadow lurking in the dark A sane man's worst nightmare A vision containing death As a wake in honour of himself For equal sane mortals It's a nightmare becoming real But I... I see it as the Final clause of a neverending deal I embraced my vision, as it was common for me A fate, a destiny, an inevitable early death Finally I'm dead And the vision is revealed for everyone else Likferd Resurrection Of The Wild Every move that we make are for our own sake You see yourself in the eye of others, why the hell do you bother? You are the civil man dying for a Promised Land I live in the wilderness to avoid human emptiness Firstborn in the hall of the mountain Wandering through the endless woods Surviving on weaker creatures This solitary ambience feels so good With love for myself I have no need for pride i avoid human contact I live my own life Your aggressive and selfish fright, keep you awake every night You hide in the shadows from the past But the past resurrects and makes the pain last Wounds from times best forgotton Are reopening with a smell so rotten In the hours of despair When wounds open and grief overwhelms You close your eyes and cherish moments From a simple yet so perfect time When anxiety didn't haunt your mind A variety og choices Multiplicity of stupidity Either path chosen Lead in the same direction The abyss seem unavoidable For the man without affections __________ Martyrium Gje han evig kvile Gje han sjelefred Gje han sælt minne Martyrium evig liv Gir ein heila livet Martyrium da blir Vis han evig kvile Vis han sjelefred Pris hans sæle minne Pris han evig liv Martyrium da måtte skje Atjan hondra lik drive rundt i fjorden Da skjine i lunke blod under Hogen Men ein e gjennom Dauden boren Med Gudane han e foren __________ Despot Seduced by the fire of power Blessed with the gift of deception I will become the reigning master Fullfilling my desires for perfection My strength is your comfort, your shield and protection Your godly awe is my injection So easy to tell you what you want to hear Even easier to hide my actions Using the gift of rhetoric I drown you with my complications Through a perversion of liberty I offer you monarchy In the name of reality I give you tyranny By the filth I reign, conquer and deceit Building my empire on your defeat A mission, a vision of a dark desire Using your fear as fuel for my fire Bow! I am the master, you are the puppet in my game Die! I control your laughter, you worship my name Clever as the fox, strong as a beast I am the puppeteer reigning on fear I create the fear I produce the enemy You give me pleasure and sovereignty There are many truths, I chose narcissistic one By the time you see my nature, I am long gone __________ Blodssvik Eit helvetes svik Eit avvik frao tru og æra Ei handling utan omsut Ei grueleg bør å bera Naor da e so mørkast Naor natti ikkje bli te dag Dao e da lett å faddla i freisting Dao e da lett for sviket å fao tak Da e i dissa stunde ein lyte visa ken ein e Da e i slike stunde sjeli vele veg Ao oss ha du faott tryggleik Ao oss ha du faott styrke Vele du å fara ut med andre Dao e valet gjort Ætti dan e alt, du e ingenting Leigge du ni sverdet e da eit blodssvik Da ekje lett å velja, og valet kan verta hardt å svelja Svik ein ætti ao veitskap og manglande mot Dao e sjeli fordømde, og ein kan ikkje gjera bot I mørke ao sorgi itte ættdlinagdns fall Kretsa åtsle i kring og plyndra vaor gard Itte generasjona me slit, skal me kjempa For garden skal atter drivast ao Kvåle ætti __________ Fagning Merka ha de faott at landet uten konge har gaott Saknet itte grid e stort i slik ein krig Harde tider ha da vore for landet Men trast e alt ved da gamle Da e Fanden han trur pao han Sverre Med sine meinrao og kunster Men Fanden e slik gir framleik ei tid Men pao slutten endast svik Mot Sverre Prest da drepast skal Staole skakje neri slirao kvila Likehendte ke so føre oss bli drepe La Saongdøledne herska over eige rike Gudane me lovar å fao seieren i hamn Ikkje vil eg bera kongsnamn i slik eit land Dar lausungar kreve krunao med våpen i hand Da e uvandt i å skifta mat åt hund og ramn Ilske gjerningar samvitet hans rir Inga elenda ugjort da svir Bøtast da mao prisen e sæle Dyrt da e å herja kristna land med eld __________ On The Mountain Of Goats The Mountain of Goats I shall reign A sight where hate gains A sight where evil reigns The mountain of Goats Under the sign of the Devil Chanting our song to reach a new level Preparing a kingdom worthy a throne Seated by me, me alone With rape as means I'll breed Securing the throne with the sperm that we need My throne will survive with terror and fear Constant aware that the traitors are near A path of evil a river of blood Shed for me because I'm God Unleash the Devil within me All this for me because I am the King On the Mountain of Goats I shall reign Hordes will toture and kill in my name My kingdom and throne will continue to grow As the Devil continues to feed on my soul __________ Dauden Sognafjorden ligge mørke og blanke Møddlo viddle fjeddl Braott so lyse so lyse fjorden opp Frao himmedl høyre ein tordenskreddl Eit dimt lys so bli klarare mot land Lyset vise veg Pao gravferdsdagen e da dar baoten vi sigla Dao e da likferd Feigdaklokkene kime, dao veit ein ke so venta Dauden e komen, kem e da han ska henta? Lagnadstundi e komen, dauden ha sendt bod No ska livet enda, no e da tid for sorg Uglao site å remje pao take Dao veit ein da ekje noken veg tebake Feigdi ha varsla at ho inkån skal henta Eg veit kem, men lyte berre venta Dinna dagen so addle frykta Frao dinna dagen kan ingen flykta Ao jord e ein komen te jord skal ein bli Kroppen e daue, men sjeli e fri Dagen dan e komenm da e dommedagen min Livet mitt ha enda, eg ha visna inn Eg kjempa ti eg daua, men kampen blei for hard No e mi tid ute, eg ha faddle i dag Feigdaklokkene kime, dao veit ein ke so venta Dauden e komen, da e meg han ska henta __________ Ætti Mørkna Å bli staoande slik med husbonden vekke Ingen son, ingen mann, ikkje nokon gard Ken kan no hemna Arntor den rake Vil åtti nokongang fao æra attendes Sviken ao mange sviken ao eigne Keleis gjekk da til møste alt i ei vending Visse pao seier huga til krig Ufatteleg å tapa ba alder om grid Grådige tunger godset misunner Høgsetet lokkar meir enn sæle Trui at rangen til banemannen fann Skapte splid innåt setet millom svake træler Ærenamnet rissast naor sogao skal rissast Ken kunde vita ke ufatteleg mykje Banehogget til Arntor hadde å sei Stort da e å vera konge med rike Men betre å vera mann utan å ha svike Visse på seier huga til krig Men i tapet ulma splid Æra sett tå spel for ætti Mao likhauga mørkna føre soli

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu