8 ian. 2009

HELHEIM

Jormundgand Jormundgand I havets svarte dyp, under den farefulle sjo havet rundt alle land, der ferdes ingen mann kom sosken av jormundgand, bli med I den siste strid kom I deres fars navn, loke venter dere I krig Bolgene reiser seg som fjell de vil drepe hver konge hver traell der de drukner I vannet som siger innover landet maktenes morke har inntatt jorden ondskap siger I floden av jormundgands bolgebrus som er lik hundre vinders sus Na ser man intet gront alt ligger I et askehav og alt det som var skjont ligger na I undergang jorden er et apent sar som sakte synker bort inger flere levear alt er bare sort Drept av tors hammer men drept blir tor selv Jormundgand, hersker over dypet ondskapens morke flod Dod er havets hersker Dod er ondskapens morke flod Dod er sonn armen som omslynger midgard Dod er amren som aldri slapp los for tidens strid Dod er jormundgand som entret morkets favn __________ Vigrids Vard Pa vigrids slette en kjolig nott hviler der en take tett foles som et himmelsk kvel der jeg star forlatt I takens hjerte En sen oktober fullmane natt ensom pa en hedensk mark I vigrids vard I taken av min skjebne Jeg foler en kald bris fare lett forbi den streifer meg, tar meg langt avsted jeg svever gjennom luften som en ensom ravn mens vigrids vard sagte lar meg do Dra meg med til ingensteds slik at jeg kan do og vigrids vard kan forstatt jakte pa de sterke menns sjeler La vigrids vard styrkes slik at den kan dyrkes og en lavere makt kan bli odelagt __________ Gravlagt I Eljudne I den morke hall hvor doden er ens kall For her er ingen nade los I den tomme, glemte sal her hvor balder fros og dode I hels morke hall Gravlagt I eljudne ingen her en fredsmann er pine og pest fra dodsrikets begjaer la skrikene klinge og lokke doden frem for den skal bringe fortapelse inn I dem I dunkle daler gamle pines aeser, vaner - alle I gamle morke eljudne I dunkle doler gamle Tomhetens korstog har kommet glemsel og tap har dodsrikets bragt aeser og vaner er alle I hel domt der hvor balder ble gravlagt __________ Svart Visdom Pa norsk jord vi star sonner av den noronne aett stolte vi star med sverd og skjold I hand vi husker den tid en tid glemt men snart tibakevunnet da gudene hersket og slag var som blodet I var kropp Da vi, vikinger av norge hersket I det kalde nord og skapte frykt med vart sverd Flammer lyste opp himmelen dengang, men ikke na blod flot I strie strommer snart det vil igjen var makt er ikke borte vi star enna tilbake med vare forfedres visdom svart som natten vis som kongen I valhall En ed ble sverget sverget til hevn havn og hot vart hot skal de fa Den hedenske gjenforeningen venter ta til sverd, ta til oks vinder blir til storm dager om til natt det er tid for hevn slakt de som engang slaktet vart dodens korstog marsjerer Tornekronen vil falle hardt til grunn en ingens konge vil stige ned'fra sin trone han skal bli borte borte for alltid vikinger vil entre med blodige sverd for a knuse tronen og slippe fri vare forfedre de hedenske gudene som I svart visdom engang hersket og na vil herske pa ny __________ Jotnevandring Fra heimen I nord kommer en horde stor etterlater seg dype jotunspor En vandring mot dommedagens mark stien forer dem hen mot dodens trone kjodets lyst springer ut og gir makt, og slakter ned uten nade Er vandring som forer dem langt vekk fra jotunheimen __________ Nattravens Tokt Staende I en skog av skodde kjenner en eim av kulde slaende det ventes dod I kveld doden over meg selv her I morkvedens indre sal piner jeg meg selv I hat presser sverdet dypere inn dypere og dypere til det fortaerer mitt sinn Nattravens tokt vil begynne nar natten den vil hylle svever over meg som et tegn pa doden, mork og helheim der hvor hundre menn ferdes og deres sjel og blod herdes nattravens tokt vil komme nar dagen er omme Hill min dod - I skogens favn mine strik lod - kom nattens ravn vandrer na som morkets slave - glemt og fortapt Mitt kjott fryser til is mens min sjel vandrer der man kan fole dodens bris og er blant hels morke slaver Skogen ligger der glemt svart, dunkel og glemt intet menneske her finnes her hvor morke og kulde bindes taken tetter skogen inne sa ingen den vil finne bare de som etter doden lengter og ned til hel vil senkes Over skogen for midgard, over morkvedens indre sal svever der en nattens ravn, som hungrer for mer drap

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu