13 ian. 2009

TROLL

Trollstorm Over Nidingjuv Naar Natten Endelig Er Her I fjellets dyp Dveler et kongerike reist av hat Gjemt for mennesket Gjemt for lys... I svarte huler Hvor kulda hersker Der trollsyn skuer Og venter paa nattens grimme morke Men I fjellet ligger der en tronesal Saa svart som natten selv... Der fra tronen hersker trollet Som av berg ble bragt til liv... Naar natten endelig er her Og morket hersket atter angang Naar skyggene danser under maanens lys Farer troll igjennom skogens dyp __________ Trollstorm Over Nidingjuv Det buldrer I aasen... Konger over alle skoger og fjell De farer igjennom kulda... Naa skal han falle, den kristne trell Troll skal atter herske... For hva er der igjen Hvor et troll har satt sin fot? Trollstorm over nidingjuv Kristenman skal do... Troll skal atter herske... __________ Over Daudens Kolde Mark En vandrer, saa blek... saa frossen... Ferdet gjenomm taakens dystre favn Frykten gnag I hans veike kristne sinn En villfaren sjel. aaaahh! Som han led Paa stier som leder mot trollets morke rike Siger en taake saa grusom og grim Over daudens kolde mark hansprang for sitt usle liv Gjennom de morke trollskoger... naermere Hvor veien ledet hen, viste han ei Kaldere og morkere ble det jo lengere han dro Kaldere... morkere Morkemakten hersker naa over hans sjel Fortapt... I trollets evige grep... __________ I Et Hedensk Land I et hedensk land reist av hat og eldet tro bor et hoyreist folk skapt av norront blot vinternatten uler I mang en gard og svarte huler longskip drar fra land paa plyndringstokt til en annens strand Selv om de godes ord er spredt I landet, skalen Norren istid atter komme Ulvehyl kan hores fra en kald og morklagt skog og Ravner plyr over horden stor ...norron jord blir atter rod av blod... I et hedensk land skapt for mennesker reist av natten aasa makten reiser seg til kamp mot kristu ord en sal for tapre krigere en heim for norront folk et land hvor de som reiser seg ei faller for sin egen dolk Selv om de godes ord er spredt I landet skal en Norron istid atter komme vaart hedenske rike skal Atter reise seg og knuse kristus veike ord ...vi skal atter leve paa en ren og norron jord... The Last Predators Fall Of The Marbeled Galaxy I drained the wixen's, stole their elixir of life. I emerged with the titans, formed slowly by the stalacties above. Nourished only by burning fanatism. Driven by the boiling blood. Lies, lies. Christ, christ. I am the avenger of Sodom, I am the slayer of man. Free from eden's frail fence, free from the earthly goods of the carpenters son. Join the last predators. Ride to obtain the vacant paradise, prowl prudent into the empty pantheon. Burn in peacefull reason. I am the avenger of Sodom, the slayer of man. Free from eden's frail fence, free from the earthly goods of the carpenters son __________ Seierens Stråler Jeg holdt tiden i mine akk- så alt for menneskelige hender Blottet solen for dens glans, og åpnet mørkesidens eldede portaler Stormet ut i nattens storhet, tok dagens fagre stunder inn i mørket Spant Satans drømmer i mitt rike Jeg spottet marken som de gikk på. Forkastet de som betvilte mine kreasjoner Jeg vandret veien ut til dødens favn, spant mitt drømmevev, den sorte seiret Lyset som var før så priset, kastet nå kun døde mørke stråler over Satans klode Jeg priset deres tårer Ett berg av eim, sanse syke farger på en ellers klattet himmel Hyrden famlet i sin grav. Sorg tunge mål som håp for endeløse masser En tid av torner, klamret seg til lysets "varmende" løgn __________ Mending The Instincts Again, again as one As I penetrate your paradise Feast in sweat and utter passion Rumbeling to the beak of dawn Lust's, raging lust's Ready for the red flesh Gasp, gasp for air Scream and feel the revelation Waves of heat, rivers of your tasty brew, mastrubating loudly in the chapel Covering the shrine with mingeling millions, heading for it's destination in the deep's Lust's, raging lust'S Ready for the red flesh Gasp, gasp for air Scream and feel the revelation Blood on the sheet's, blistered limbs. See me come in a hale of light! Mending the instincts! Lust's, raging lust's. Ready for the red flesh. Gasp, gasp for air. Scream and feel the revelation. Mending the instincts! __________ Colony X-11: Inflict Mythical Mayhem As the spectacular killer's rose, towards the moon, a chain of glory. Coiled by the bitter taste of victory, we saw them coming as they went Marvelous to see the silent side A sign to come, a birth to swallow The dawn of a new sun The bringers bones, a sacred servant for he, he drained the song we sailed for Present was the time gap screaming Soft, but still surrounded Soft, but still surrounded Marvelous to see the silent side A sign to come, a birth to swallow The dawn of a new sun __________ My Glance Into The Narrow Room Vandrende, alene Herre over egen skjebne Fortsatt kun for noen, simpelten en brikke plassert i live for å flyttes Akk så snevre grenser, usømmelig å tøye "Sannheten" florerer der, bak fasadens murer Tabu's palasser, skriker etter sjeler Arvede normer, altså plagiat! Hvem bygde så en sådan bremsekloss på vår klode? Hvem forpurret individ? Hvem kalket sine vegger og kalte dem for rene? Prikker på en måne, ubetydelig luft! Men svarene det har de, plantet godt i hug Tappet for evulosjon, som en elv av olje... Substans av fortid Slikt ett lite univers Slik en praktisk fabrikert tilværelse Slikt et falmet paradoks Og for dette skal man strebe!?! __________ Eyes As In I Six as in my senses found, the number stood in flames, multiplied with me and one The glass jar cage proudly went away as waters cried it's name Wings burn and I kiss the sky Beholde my storms, materialised plagues I am the prodigy of light without life My witness at the gates, breeds silent as my look's take form I am the torch, as fire takes me home, I am the touch of time, as signs still sends me down, above __________ A.T. The Riddle A.T. The riddle brazen sculptures rise I find my visions in the deeps, blue liquid fields surrounds Turn the page become the man, civilisation sand Absorbed into the heavens, in the caves where no light strikes these elements A.T. The riddle brazen sculptures rise I find my visions in the deeps, blue liquid fields surrounds Above is beneath, as air and fire is defeat Two factors counting, lurking in my speach Turn the page become the man, civilisation sand Absorbed into the heavens, in the caves where no light strikes these elements __________ The Last Predators So did you loose yourself along the way? As I guided you into new dimensions Clouded as you were, still should have seen, it all was set to scene, just for the pleasure of my enjoyable amusement Traveled so far you say, still standing in the circle that I drew Innhaled, Exhaled, used and put to sleep Made, unmade, consumed for higher means Take this plastic rase in a single bite, renovate the planet, make it right! My encouraging words, just a twist of the truth All this and more, not for the means of my control, but simply for a single fact: it please my mind to drag you down Mental abuser, The last predators Mental abusers Innhaled, exhaled, used and put to sleep Made, unmade, consumed for higher means __________ Frelserens Visjoner Og Kosmos hvilte i min skygge Ventet, lengtet Reiste seg i askens tårer Jeg ledet ann til deres frelse! Varmen var som solen i mitt rike, svunnet henn og nå så savnet For hans kryptiske visjoner, skal din dårskap evig vike Jeg ledet ann til deres frelse! Kledt i solen sto jeg kronet Kastet tiden fra min side, bygget mørkets kreasjoner, eldet? I Satans saler fant du livet! Universal Rex Lamictal Randomly amused, The executioner of common evolution. Whirling in the hale of light. Trapped in ink on these shelves, Left without grief. So rumble these systems, All painted by the light. Discharge the lifeforce of this feeble fiend. Paralyzed and packed in ice. A forgotten exhibition in this galeery of thoughts, A thousand years in sanctuary, A lifetime in this flesh. Factory of time, Reborn in a glimpse of suddenly seeing. Plastic paradise of a billion elements, Behold the rising paramount! In a chain of dispute, Nailed to the wall....Gently. Secrecy in these chambers, Spawned in moist for the favour of means. Reign of instant death __________ Sannhetens Plagiat I mitt kjølvann steg en æra av vårt rike. Jeg kvelte sagnomsuste drømmer i mitt grep. Tok "tåpens" kreasjoner til mitt hjerte, og sakte, sakte omformet hans visjoner til min visdom. Bak natten lurte dommedagens teppe, Da alt blir skapt og skapt igjen. Vi danset døde hen i tidens tankeløse tomrom, Hvor ferden førte frem til eget forbruk. Ei dratt til side av en annens evneveike krampe. Vi nådde frem, strakk oss ut og rørte Ved allsidighetens krybbe... Ved allsidighetens krybbe... __________ President Besters Alimony Euphoria as a trick, beloved but denied, Hidden in an agenda of means. "Breed behind the instincts, feed the masses!" Stationary dreams, taken swift in a glimpse. To race dimensions in a single grain, multiplicity! Find sanctuary in the Eleysian sandcastle. Feel the stench of mass hysterias cauldron, See the branch easily brake. To hit the ground, merciless smiles from above. Surrendered to the miracle of death...A lesson to beg for. Marked as a Man I stand, behold the tide is rising. Nor a trixster, nor a fool, engulfed in coal, Hastily on the way to other "planets", whirling. To bloom in the horizons, to settle in the shade. A cure for the stream: To blend the evolution, As it leaps into tomorrow __________ Entering The Fluid Oxygen The sun and I, the watchtower of tranquility. Copy all these sane solutions. Overcome... A deeper darkness there out in the dark, Drowned by those who danced the blue beams. So we stepped into this new "unreal-reality", Stared gently at the stains of monumental glory. Thalia saved the souls from terrestrial entertainment, As the prowler left his marks on paper doors. I am the exorcist of conventional evolution.... __________ Fields Of A New Sun Pleasure dome wide open, King Cosmo in a shell. Molest your fears, Behold the revelation. Tranquilized again...Blazing! Breathe this oxygen of ice, Sailing nautic blood lines for a cure. Reach the harbour of the blind. Sell your soul! Burning mind, the tide brought pain. Covering the fields of our newborn star. Its first "sin" was its salvation, dead! Terra stole its pride and went away. Dawn of a new sun, time for incubation

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu