9 ian. 2009

HYPOTHERMIA

Suicide Fixation Självhat Präglad av sorg Präglad av smärta Likt tusentals knivar Skärandes igenom mitt hjärta En evig ensamhet Total kyla ett brustet sinne i ett vändigt tomrum Döda mig En existens uti en värld styrd av en ack så svag mänsklighet Döda dig Ett liv i samhällets handklovar är ej värt att leva Döda mig Sorgen att vara ibland de svaga är vändlig Döda dig Det smärtar mig att se ditt ansikte Präglad av ångest Präglad av hat Självdestruktiviteten utvecklar mig Lag är vad du aldrig varit En mänsklighet ack så patetisk och svag Får mig att skämmas över att leva idag Döda mig Låt mitt blod göda ditt självhat Döda dig Sammanlänka dig med den eviga döden bli ett med ensamhetens köld Döda dig __________ Evig Kyla Jag lever uti det vändligt mörka Instängd i evig kyla, skapad av misär... Jag vandrar i en död skog Tusen och åter tusen stigar Som leder till ingenstans... Jag fryser ihjäl av mörkret i mitt inre Som ständigt plågar mig Jag är dömd till evig olycka Ett liv i ensamhet... __________ Your Misery Torned, bleeding, mourning that you have to face facts Trapped inside surrounding shadows You cry out my name without any answer Words from your lips are nothing Nothing more than ashes in the filthy air that you breathe I feel no compassion in your spoken hollow words Without a purpose you strive Tords endless solitude The only salvation is brought by self-destruction Misery has a face It's yours

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu